Vi är Bost Elektro

BOST Elektro AB är ett auktoriserat elföretag av Elsäkerhetsverket.

Vi är ett svensktregistrerat företag som har vårt huvudsäte i Sverige, Helsingborg.
Organisationsnummer: 559043-0558.